Polacy w Auschwitz

Polacy w Auschwitz

Fot. Łukasz Lipiński

„Obywatele polscy w KL Auschwitz” to tytuł projektu edukacyjnego, którego głównym celem jest upowszechnienie wśród młodych Polaków rzetelnej wiedzy dotyczącej historii i losów obywateli II Rzeczpospolitej więzionych i mordowanych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 13 czerwca w Sali Janusza Korczaka w PKiN w Warszawie. W spotkaniu wziął udział m.in. wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć.

„Tematyka związana z niemieckimi nazistowskimi obozami koncentracyjnymi i ośrodkami zagłady to nadal jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed polskimi nauczycielami – zarówno pod kątem rzetelnego przedstawiania wiedzy, jak i nakłonienia uczniów do pogłębienia refleksji. Nadal zbyt mało powstało na tym polu zarówno materiałów merytorycznych, jak i wzorcowych mechanizmów ich przekazywania w procesie dydaktycznym” – piszą twórcy projektu.

– W czasie, kiedy historia często staje się przedmiotem interpretacji, istnieje wyjątkowo silna potrzeba przywołania faktów i powołania się na sprawdzone historyczne źródła. Współczesne pokolenie młodych ludzi powinno mieć świadomość tragizmu historii związanej z miejscami kaźni podczas II wojny światowej – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński. – Powinni ją także poznawać poprzez indywidualne losy ich ofiar i bohaterów. To ważne, zwłaszcza teraz, kiedy żyją już tylko nieliczni świadkowie tamtych dramatycznych czasów” – dodał.

Projekt składa się z trzech elementów: edukacyjnego filmu dokumentalnego „Świadkowie” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, którego narratorem jest Marek Zając. Prezentuje on portrety i los obywateli polskich deportowanych i więzionych w obozie – Polaków, Żydów i Romów – w kontekście historii nazistowskich Niemiec, powstania i funkcjonowania obozu Auschwitz-Birkenau oraz całego niemieckiego aparatu mordu i terroru. Kolejnymi elementami projektu są pakiet edukacyjny wraz ze scenariuszem lekcji, a także warsztaty dla nauczycieli.

– Scenariusz lekcji przygotowany przez ekspertów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz został oparty na losach sześciorga młodych ludzi – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz o Holokauście. – Są to Bogdan Bartnikowski, Czesław Kempisty, Zofia Łyś, Rutka Laskier, Edward Paczkowski oraz Marian Turski. W materiałach pojawiają się też biogramy i relacje więźniów Auschwitz: Haliny Birenbaum, Batszewy Dagan, Józefa Garlińskiego, Israela Gutmana, Janiny Iwańskiej, Romana Kenta oraz rtm. Witolda Pileckiego. Bohaterami lekcji są zatem osoby, które w czasie II wojny światowej były w większości w podobnym do uczniów wieku – podkreślił Kacorzyk.

Film oraz pakiet edukacyjny będą stanowić kompendium rzetelnej, źródłowej wiedzy o losie polskich obywateli w KL Auschwitz. – Mamy wielką nadzieję, iż poznanie zawartych tam informacji, jak i wartość przekazu emocjonalnego stanie się inspiracją dla młodzieży do poznawania tragicznych wydarzeń tamtego czasu, również w wymiarze historii „małych ojczyzn” i historii rodzinnych – powiedział Marek Zając z Fundacji Wiara i Prawda.

„Zadaniem projektu jest również przygotowanie nauczycieli z całej Polski do skutecznego realizowania procesu edukacji historycznej. Ważnym elementem będzie tłumaczenie zarówno filmu dokumentalnego, jak i pakietu edukacyjnego, na języki angielski i hebrajski. Umożliwi to rozpowszechnienie projektu poza granicami Polski i tym samym podniesienie świadomość i wiedzy na temat losów obywateli RP w KL Auschwitz na świecie” – piszą twórcy.

Niemcy w latach 1940-1945 deportowali do obozu Auschwitz ok. 1,3 miliona osób, w tym ok. 450 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej: ok. 300 tysięcy Żydów, ok. 150 tys. Polaków oraz ok. 1400 Romów.

Projekt powstał dzięki współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz naszej Fundacji. Produkcja została sfinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu wspierania działań związanych z pamięcią narodową. Scenariusz lekcji, karty pracy oraz karty refleksji można pobrać poniżej. Integralną częścią lekcji jest prezentacja w programie Prezi dostępna tutaj.

Tekst i zdjęcia na podstawie PMA-B:

Pliki z pakietem edukacyjnym do pobrania na stronie PMA-B.

Emisje telewizyjne:

TVP 3 – 1.09.2018 – godz. 8.55, 22.35

TVP3 – 2.09.2018 – godz. 3.50

TVP3 – 21.09.2018 – godz. 11.30, 23.50

TVP Historia – 14.06.2019 – godz. 20.00

Konferencje i warsztaty dla nauczycieli

13.06.2018 – Warszawa – Pałac Kultury i Nauki – pokaz filmu wraz z prezentacją programu edukacyjnego dla nauczycieli z całej Polski.

14.06.2018 – Oświęcim – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau – pokaz filmu wraz z prezentacją programu edukacyjnego.

27.11.2018 – Gdynia – pokaz filmu wraz z prezentacją programu edukacyjnego dla nauczycieli z północnej Polski.

5.04.2019 – Oświęcim – pokaz filmu podczas VI edycji Małopolskiego Konkursu „Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i Elżbieta Zawacka” w Oświęcimiu. Pomiędzy częścią pisemną i ustną Konkursu została zrealizowana część edukacyjna w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau połączona z projekcją filmu dokumentalnego „Świadkowie”.

14.06.2019 – Oświęcim / Harmęże / Fundacja Wiara i Prawda jako współorganizator obchodów NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH I OBOZÓW ZAGŁADY. Patronat Narodowy Prezydent RP.

14–17.08.2019 – Nasz film „Świadkowie” został nominowany do nagrody „Zamość Perła Renesansu” 7. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”.

http://www.zamoscfilmfestival.pl/news/88-filmy-zakwalifikowane-do-konkursu-festiwalowego.html

Na tym festiwalu otrzymał wyróżnienie:

http://www.zamoscfilmfestival.pl/news/97-film-%E2%80%9Etrzy-losy-%E2%80%93-jedna-polska%E2%80%9D-leszka-wisniewskiego-zwyciezca-7.-zff-%E2%80%9Espotkania-z-historia%E2%80%9D-.html?fbclid=IwAR2s-msQJJCJn_2sZxSJyddnR_oVGc4ZqhPr4c1A3fuZXaOApSpX_d-UhhM

22.09.2019 na XXXIV Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana 2019 nasz film „Świadkowie” otrzymał I nagrodę w kategorii MARTYROLOGIA NARODU jako „Bardzo starannie i profesjonalnie zrealizowany film edukacyjny”.

9 listopada 2019 na XIV FESTIWALU POLONIJNYM „LOSY POLAKÓW 2019” film zdobył Nagrodę w kategorii „Filmu ukazujące losy Polaków żydowskiego pochodzenia”.

Poniżej trailery i film ŚWIADKOWIE na YT (wysoka oglądalność filmu):

Trailer 1

Trailer 2

Cały film